OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich ogłasza zapisy:
  • do oddziału przedszkolnego 5 latków /klasa „0”/ dzieci z obwodu szkoły tzn. zamieszkałych w Górkach Szczukowskich i Szczukowicach, urodzonych w roku 2010,
  • do klasy pierwszej dzieci urodzonych w roku 2009 i 2008,
  • do oddziału przedszkolnego 3-4 latków na rok szkolny 2015/2016 (karta zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły).
Zapisu dokonuje rodzic (prawny opiekun) w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00. do 31 marca 2015 r. Przy zapisie konieczny jest PESEL dziecka, oraz pisemny wniosek rodzica /do pobrania w sekretariacie szkoły/.
    Rodzice dzieci należących do obwodu SP w Górkach Szczukowskich tzn. zameldowanych w Górkach Szczukowskich i Szczukowicach, proszeni są o poinformowanie dyrektora szkoły o fakcie planowanego spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko w innej placówce /informację można przekazać osobiście lub telefonicznie - tel. 41 366 41 28/.

Konkurs Pangea

Na wtorek 3 marca 2015 r. dla uczniów klas 4, 5 oraz 6 zaplanowano konkurs o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestnictwo jest bezpłatne, a nagrody znaczące. Zadania konkursowe mają formę testu jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest 5 odpowiedzi: a, b, c, d i e, z których tylko jedna jest prawidłowa. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 60. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

Diagnoza edukacyjna z matematyki

Dnia 2 marca 2015 r. uczniowie klas 4, 5 i 6 przystąpili do diagnozy edukacyjnej z matematyki. Test przeznaczony był do badania wyników nauczania z matematyki po zakończeniu pierwszego półrocza w klasach 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Choć planowany był jeszcze przed feriami, to z powodu wysokiej absencji uczniów, odbył się dopiero dziś. Cel ogólny testu: Diagnoza ma na celu sprawdzić wiadomości i umiejętności z matematyki uczniów, którzy kontynuują naukę w szkole podstawowej. Wyniki diagnozy poznamy 10 marca 2015 r. Od nich będzie zależeć dalsze postępowanie nauczyciela. Diagnozując uczniów wykorzystane zostały narzędzia jakim są testy dydaktyczne Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, które stworzyło narzędzie w ramach programu „Lepsza szkoła”, w którego skład wchodzi diagnoza o nazwie „Sesje z plusem”. Tym razem uczniowie przystąpili do drugiej w roku szkolnym 2014/15 Sesji. Wyniki badania są elementem ewaluacji dydaktycznej, czyli celowego i systematycznego zbierania oraz analizy i interpretacji informacji o wynikach działań dydaktycznych nauczyciela matematyki w celu ich ulepszenia.

Nasi absolwenci

realizują się w sporcie, Straży Pożarnej, śpiewie, rysunkach, nauce ...w zawodach. Konkurują ze sobą nawzajem oraz rówieśnikami. Wspólnie po lekcjach spędzają czas, mają pasje, zainteresowania, zwiedzają ciekawe miejsca... Angażują się różne akcje, podejmują dalszą naukę, a potem pracę zawodową... Uczestniczą w życiu rodzinnym i życiu parafii... Odwiedzają czasem szkolne mury swojej podstawówki. Przyjaźnie zawiązane w naszej szkole przetrwają próbę czasu.

A co w ferie?

W czwartek 27 lutego 2015 r. uczniowie i absolwenci ze Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich mieli okazję wziąć udział w nagraniach programu "Mali światowcy", realizowanego przez telewizję TVP ABC. Zajęcia odbyły się w Warszawie. Zorganizowano je dla blisko 50-cio osobowej grupy dzieciaków z naszej gminy z inicjatywy instytucji BCK Piekoszów w ramach akcji Ferie 2015. Nasi milusińscy bawili się tam jako widownia biorąc udział w nagraniu programu, który będzie wyemitowany w sobotę 7 marca o godz. 15:15, w TVP ABC. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Tekst źródłowy oraz zdjęcia: https://www.facebook.com/bckpiekoszow

Najtrudniejsze zadanie matematyczne?

Wyniki szkolne czterech próbnych sprawdzianów szóstoklasisty wykazały, że najtrudniejsze zadanie zawierał test Operonu przeprowadzony 8 stycznia 2015 r. Zadanie o największym stopniu trudności dla szóstoklasistów SP w Górkach Szczukowskich, to zadanie 14:
"Ala ma 12 lat, jej siostra Gosia jest trzy razy młodsza. Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych. Kiedy Gosia przyszła na świat, Ala miała
A. 3 lata     B. 4 lata     C. 8 lat     D. 9 lat".
Zadanie wymagało modelowania matematycznego. "Wymaganie szczegółowe: Uczeń porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne, dostrzega zależności między podanymi informacjami". Tego typu zadnia są bardzo trudne nie tylko dla szóstoklasistów. Jak podaje dziś zaprzyjaźniony portal internetowy: 85% ludzi podaje błędną odpowiedź do zadania: "Kiedy miałem 4 lata...". Odsyłam do artykułu źródłowego. deser.pl - prosta zagadka matematyczna

Zimowe zdjęcia naszych uczniów i absolwentów

Zima kojarzy Ci się z ruchem, aktywnością i wspaniale spędzonym czasem poza domem? Zobacz kreatywne rozwiązania miłego spędzania czasu na śniegu i białego szaleństwa w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły. Zima 2015 :)

Nieustająca akcja zbierania plastikowych nakrętek

Wiele firm i instytucji angażuje się w zbieranie plastikowych nakrętek, które wymieniane są na sprzęt rehabilitacyjny. Także i nasza szkoła od lat zaangażowana jest w tą akcję. Nadrzędnym jej celem jest chęć niesienia pomocy dla dzieci niepełnosprawnych. W "ciułanie" zaangażowane są całe rodziny: dzieci, ich rodzice, dziadkowie a nawet dalsza rodzina. Walczymy o lepsze jutro dla dzieci, które choć nie chodzą do nas do szkoły, to jednak ich los głęboko nas porusza. Tym razem zbieramy nakrętki dla Mateusza Sitarskiego oraz Dominika Korusa. Pomoc niesiemy współpracując z fundacjami.
Przekazujemy apel:
Potrzebna pomoc dla Mateusza Starskiego i Dominika Korusa. 
Więcej informacji na stronach: 

Uczniowie i absolwenci odrzutowo witają ferie

Dziś uczniowie i absolwent naszej szkoły dowiadywali się o tym, na jakiej zasadzie działa rakieta z herbaty. Startująca rakieta z podpalonej bibułki zadziwiła uczniów i wywołała na ich twarzach uśmiech. Przypomnieliśmy przy tym zasadę, że uczniom nie wolno bawić się zapałkami, a posługiwanie się nimi może nastąpić tylko za zgodą i pod opieką dorosłych (opiekunów, rodziców...). W ten sposób powitaliśmy ferie 2015. Rakiety, z którymi bawili się uczniowie i absolwent widoczne są na zdjęciach. Dla zaznaczenia miejsca unoszących się w powietrzu płonących elementów stworzono grafikę z czterech zdjęć, na których rakiety wyróżniono w elipsach.

Bezpieczne ferie

W związku z wysoką absencją dzieci przygotowany przez panią Renatę Ciosek oraz klasę czwartą apel o charakterze edukacyjnym nie odbył się. Zajęcia o bezpiecznych zachowaniach podczas zimowej przerwy szkolnej odbyły się więc w innej formie. Spotkaliśmy się na sali świetlicy wiejskiej i rozmawialiśmy zagrożeniach zimy płynących z bezmyślności ludzi. W trakcie zajęć rozstrzygnięty został konkurs na pracę plastyczną o bezpiecznych feriach.

Happy Valentine's Day

Miłe gesty, wyznania, uczucia zostały zaakcentowane na wszystkich zajęciach. Dziś 13 lutego 2015 r. działała w naszej szkole poczta walentynkowa. Kartki otrzymywali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Szkolną gazetkę ścienną ozdobiły czerwone kartki z życzeniami w języku angielskim oraz czerwone serca. W nawiązaniu do święta wczoraj odbyło się rozstrzygniecie konkursu na kartkę walentynkową w języku angielskim "Valentine's Card". Pod uwagę wzięto estetykę pracy oraz zawartość merytoryczną (dedykacje lub wiersz w języku angielskim). Uczniowie z klas IV-VI zgłosili 5 prac. I miejsce zdobyła Magdalena - uczennica klasy czwartej, II miejsce - Wiktoria z piątej klasy, a III miejsce - Karolina - klasa szósta. Serdecznie gratulujemy. Podziękowania za udział w konkursie kierowane są do uczniów: Sandry kl.IV oraz Jakuba kl.VI.
Zadania polegające na zorganizowaniu Walentynek 2015 postawili przed sobą opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: panie Beata Malicka i Barbara Salawa oraz nauczyciel języka angielskiego Patrycja Giemza.